نگاه فلسفی یک کودک به جهان به روایت تصویر

 

Canon PowerShot SX210 IS
1/8 second
F/4.5
ISO 250
15 mm

Share on Twitter Share on Facebook Share on StumbleUpon