نگاه فلسفی یک کودک به جهان به روایت تصویر

 

Canon PowerShot SX210 IS
1/8 second
F/4.5
ISO 250
15 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon